افتخارات


افتخارات
  • منتخب به عنوان یکصد برند برتر و ارزش آفرین کشور در سال 1395 و برنده تندیس و نشان زرین
  • برنده تندیس و نشان زرین اولین جایزه نوبل مدیریت در ایران از بنیاد اروپایی توسعه مدیریت (سال 1396)
  • تمجید از شرکت جهان خودرو جهت دریافت تندیس زرین نوبل مدیریت توسط روزنامه دنیای خودرو (سال 1396)
  • مصاحبه اختصاصی مجله خودروی ایده آل با مدیر عامل محترم مجموعه جهان خودرو پس از دریافت اولین جایزه نوبل مدیریت (سال 1396)
  • برنده تندیس زرین به عنوان مدیر موفق ملی (سال 1396)